Director of Archaelogy and Museums

Share this page
Director of Archeology and Museum

Introduction

ગુજરાત રાજ્ય હસ્તકનાં પુરાતત્વ ખાતાની સ્થાપના સને ૧૯૬૪માં થયેલ છે.સ્વતંત્રતા પૂર્વે પણ પુરાતત્વીય પ્રવૃત્તિઓ માટે વડોદરા, જામનગર અનેજૂનાગઢ જેવા રજવાડાઓનું પ્રદાન વિશિષ્ટ રહ્યું હતું. સ્મારકોની જાળવણી માટેતેઓનાં પોતાના કાયદા પણ અસ્તિત્વમાં હતા.

પુરાતત્વીય દ્રષ્ટિએ ગુજરાત અતિ સમૃદ્ધ હોઇ ગુજરાતમાં પ્રાચીન સભ્યતાધરાવતી સેંકડો સાંસ્કૃતિક વસાહતો ઠેર ઠેર પથરાયેલી છે. જેમાં હડપ્પીયસભ્યતાના પૂર્વાર્ધકાળ (ઇ.સ. પૂર્વે સદી ર૯૦૦), હડપ્પા કાળ (ઇ.સ. પૂર્વેસદી રપ૦૦ થી ૧૮૦૦), અને હડપ્પીય કાળ (ઇ.સ. પૂર્વે ૧પ૦૦ થી ૧ર૦૦) અનેઐતિહાસિક યુગનાં પ્રારંભિક કાળ (ઇ.સ.ની ૧ થી ૪થી સદી)ની વસાહતોનો સમાવેશથાય છે.

Visit Our Website

Contact Information

Director of Archaelogy and Museums

Abhilekhagar Bhavan, 1st Floor, Near Fire Brigade, Sector 17, Gandhinagar - 382017

Department Head

Director of Museums
-

Director of Museums

  • 079-23255797/98/92/93
  • -
Back to Top