ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ - ૨૦૧૯  (મોઢેરા)
ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ - ૨૦૧૯ (મોઢેરા)
સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય​, સરકારી વસાહત​, વસ્ત્રાપુર​, અમદાવાદના ન​વીન ભ​વનનો લોકાર્પણ સમારોહ​
Foundation Stone Laying Ceremony
1
1
1
PrevNext
Shri Vijay R. Rupani
Shri Vijay R. Rupani
Hon'ble Chief Minister, Govt. of Gujarat
Facebook Twitter
Hon'ble Minister (State)
Shri Ishwarsinh T. Patel
Hon'ble Minister (State)
Sports, Youth & Cultural Activities Department, Govt. of Gujarat
Shri V. P. Patel, IAS
Shri V. P. Patel, IAS
Secretary,
Sports, Youth & Cultural Activities Department, Govt. of Gujarat

Introduction

Gujarat State has been constituted on 1st May, 1960 from that period Youth Activities and Cultural activities related things wasn’t worked as a independent administrative department, but to expedite Youth and related activities in the State ‘Youth and Cultural Activities Department’ had been introduced as a separate Department on Dated 17th Dec, 1990. As per the General Administrative Department Dated 05th Aug, 1997 , Notification No GS (97-26-SKT1197(3)KeYu) Department name has been decided to ‘Sports, Youth and Cultural Activities’ instead of ‘Youth and Cultural Activities’.

Read More

Annual Programs

October 01, 2018

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા યોજવામાં આવતા કાર્યક્રમો અને સ્પર્ધાઓ

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા યોજવામાં આવતા કાર્યક્રમો અને સ્પર્ધાઓ

January 12, 2019

Swami Vivekanand Birth Anniversary

Swami Vivekanand Birth Anniversary

Event Calendar

Photo Gallery

View All
Back to Top